Какво е Video-In-Print ® технология?


Новата VIP технология, както с гордост я наричат създателите. „VIP“ е и съвпадение, и чудесно хрумване за наименованието на новия продукт „Video-In-Print ®“ на американската компания Americhip.  Тя притежава патента за дизайна и разработването на първото интерактивно HD видео, което гледате на изключително тънък дисплей, вграден в печатни издания. VIP вероятно е само началото на това, как в бъдеще видеото ще бъде интегрирано в печатната реклама, в обучителните материали, а защо не и в ежедневните предмети.
Video-In-Print ® е първа по рода си технология, която размива границите между цифрови и печатни медии. Тя е уникална комбинация от материали, технологии и креативност, позволяваща рекламните брошури да ви говорят и показват, списанията да ви развеждат по света, а музиката да оживява, чрез образите на изпълнителите. Може да побере до 45 минути интерактивни видеоклипове с високо качество на картината и звука и, внимание, предлага двустранна комуникация чрез 4G и WiFi. Това означава, че имате възможност да теглите ново съдържание, при необходимост защитено с парола за достъп.
Всичко това, разбира се, е пригодено за презареждане, повторна употреба или рециклиране.

В известен смисъл, този първи етап от развитието на продукта, е пример за това, как могат да бъдат преодолявани границите на възможното, които понякога оформяме в съзнанието си, докато някой не ни накара да преминем отвъд.

Send to Kindle

Вашият коментар