Ще лакирате ли дисковете си?

Ще лакирате ли дисковете си? Въпрос, който често задаваме на клиентите с малки тиражи CD или DVD, но повечето от тях съвсем разбираемо се затрудняват с отговора, тъй като не знаят какво всъщност означава това.

В тази статия ще ви запознаем накратко с една от технологиите за отпечатване на изображение върху диск и ще ви дадем насоки кога е добре да се възползвате от допълнителната услуга – лакиране на дискове.

При малки тиражи изображението се нанася върху диск чрез тъй наречения  мастилено-струен печат. За основа се използват специални носители, CD или DVD, върху които фабрично са нанесени два слоя, образуващи печатаемо покритие. Първият е от плътен, непрозрачен бял цвят, а вторият, от прозрачни микрогранули със силно хигроскопични свойства. Целта на долния слой е да служи за основа на цветополагането (подобно на белия лист хартия, върху който разпечатвате картинка), а предназначението на горния слой е, да бъде отворената среда, която ще поеме мастилата, подавани от принтерите, с цел формиране на изображение. Така произведеният диск излиза напълно сух и печатът върху него е устойчив, но повърхностния слой продължава да бъде среда, способна да поема още течности (мастила, вода и др.). Това означава, че пипането на диска с мокри ръце или попадането върху него на капка дъжд например, ще доведе до размазване и повреждане на отпечатъка.

Проблемът може да бъде решен чрез UV лакиране на дисковете. Това е допълнителна операция, при която върху вече отпечатаното изображение се нанася тънък и равномерен слой прозрачен лак. Следва осветяване на повърхноста за части от секундата с UV светлина с голям интензитет, което води до мигновено втвърдяване (изсъхване) на лака. Процесът всъщност е полимеризация, вследствие на която трайно се запечатва попиващия, хигроскопичен слой заедно с изображението, получено в него.

Кога съветваме клиентите да лакират дисковете си и кога това не е наложително?

Доколкото нанасянето на UV лак е допълнителна операция изискваща специфично оборудване, консумативи и труд, естествено е тя да е отделен компонен в ценообразуването при тиражиране. Ето защо, въпросът за необходимоста от лакиране на дисковете е свързан с два основни фактора– бюджета, с който разполагате, и предназначението на дисковете. Ако бюджетът ви е неограничен, то разбира се, ще ви посъветваме да ползвате тази услуга винаги. В противен случай обаче, решението трябва да вземете, обмисляйки втория фактор – за какво ще се използват вашите дискове. Ако това са рекламни материали, които ще раздадете с очакването потребителите да отворят един или два пъти, не е нужно да лакирате дисковете, освен ако имиджът на компанията ви не стои над всичко останало. Ако обаче, размножавате ваша авторска музика, филм или друго съдържание, което се очаква да бъде разгледано повече от веднъж и да остави трайна следа във времето, то лакирането се превръща в задължителен елемент от тиражирането на дискове.

Send to Kindle

Вашият коментар