Цени видео

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВИДЕОЗАПИСИ ВЪРХУ ДИСК

Услугата включва:
– прехвърляне и цифровизиране (за аналоговите формати) на видеоматериала;
– задължителен преглед и изрязване на увредени участъци, ако има такива;
– добавяне на меню, ако материалът се състои от ясно различими събития;
– носител DVD или CD с възможност за печат върху него;
– отпечатано тематично изображение и/или надписи какво съдържа диска;
– кутия за диска;

ПРЕХВЪРЛЯНЕ ВЪРХУ DVD, флашка, хард диск
Цената се променя стъпаловидно, в зависимост от изходния материал:

  • до 30 min. видео от 1 носител – 10 лв.
  • до 60 min. видео от 1 носител – 15 лв.
  • до 120 min. видеозаписи от 1 носител – 24 лв.
  • до 180 min. видеозаписи от 1 носител – 32 лв.

При  видеозаписи надхвърлящи общо 10 часа, цената е 10,00 лв. на час
за чистото времетраене на материалите, който получавате след обработката.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛЮБИТЕЛСКИ КИНОФИЛМИ ВЪРХУ DVD
супер (8mm super) и нормал (8mm standard)

  •  3,00 лв.  на минута, но минимум 30 лв.  

СРОКОВЕ

Стандартен срок за изпълнение на поръчки до 10 часа – 3 работни дни.

Срок за изпълнение на поръчки над 10 часа – по договаряне.

Експресни поръчки: + 30 % върху стандартната цена.

МОНТАЖ НА ВИДЕОМАТЕРИАЛИ

  • цените и сроковете са по договаряне
  • работа с видеомонтажист на място в студиото – 30 лв. на час с предварително уговорена среща