Тиражиране или размножаване на дискове?

Като фирма, която предлага тази услуга си зададохме въпроса, кой от двата термина е по-познат и съответно по-използван от клиентите ни. Резултатът беше недвусмислен – „размножаване на CD“ се среща почти 30 пъти повече като търсене в Google, отколкото „тиражиране на CD“. Така установихме, че сме се поддали на тъй-нареченото професионално изкривяване – знаейки много добре значението на думата „тиражиране“ и използвайки я ежедневно в работата си, ни е убягнал факта, че за много хора тя е непозната.
Разбира се, ще се съобразим с това в рекламните си кампании, но използваме случая да информираме потребителите, че тиражиране и размножаване на дискове е едно и също нещо, което означава производство на определено количество CD или DVD идентични с оригинала, който ни е предоставен от клиента.

Send to Kindle

Вашият коментар